Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıftaki İş yerlerine Destek

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıftaki İş yerlerine Destek

Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işletmelere sahip işverenlerin, bu destekten yararlanması için iş yerlerini tescil ettirdiği SGK il veya sosyal güvenlik merkezlerine başvurmaları gerekiyor.

İşverenler, başvuru sırasında verilecek formu doldurarak teslim etmeliler. Aynı işverenin ülke genelinde birden fazla tescilli işletmesi bulunması halinde tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işletmeleri, başvuru formunda ayrı ayrı belirtilmesi gerekmekte ve işverenin merkez iş yerinin tescilli olduğu SGK müdürlüğüne müracaat yapması gerekmektedir.

Başvuru formunda tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işletmeler için ayrı ayrı destekten yararlanmak istenilen işletmelere ait iş yeri sicil numaraları ile ödemenin yapılacağı banka hesap numarası (IBAN) belirtilmelidir. Başvuruda belirtilen iş yerlerinin dışında, aynı işverene ait diğer iş yerleri de tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri için ayrı ayrı tespit edilmelidir. İş sağlığı ve güvenliği desteği verilecek işveren kapsamına girip girmediği SGK tarafından belirlenecektir.

Sorgulama neticesinde SGK tarafından tespit edilen iş yerlerinden bildirilen sigortalı sayısı da dikkate alınarak işlem yapılacaktır. Başvurular, SGK tarafından Merkezi Tahsilat Sisteminde (MOSİP) kayıt altına alınır. Kayıt işlemi, MOSİP sistemindeki ilgili menüden işverenin vergi kimlik numarası altında, iş yerinin sicil numarası girilmesi üzerine yapılır. Müracaatın MOSİP’ e kaydedilmesi sırasında sistem, bildirilen işletmeler için iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin geçerli sözleşmenin olup olmadığını, iş yerinden veya dışarıdan birinin görevlendirilip görevlendirilmediğini İSG - KATİP uygulamasında kontrol edecektir. Geçerli bir sözleşme veya bir görevlendirmesi olmayan işletmeler için sisteme kayıt yapılmasına izin verilmeyecektir.

KAPSAM DIŞINDA TUTULACAK KİŞİLER

İş yerindeki sigortalı sayısı belirlenirken; Mesleki Eğitim Kanunu ile Yüksek Öğretim Kanununda öğrenci statüsünde olan aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler, çalışan sayısının belirlenmesinde dikkate alınmayacaktır. Ayrıca iş yeri dışından hizmet alınan kısmi süreli İSG profesyonelleri de kapsam dışında tutulacaktır.

1. dönem destek ödemeleri Ocak, Şubat ve Mart için Mayıs ayının sonunda,
2. dönem destek ödemeleri Nisan, Mayıs ve Haziran için Ağustos ayının sonunda,
3. dönem destek ödemeleri Temmuz, Ağustos ve Eylül için Kasım ayının sonunda,
4. dönem destek ödemeleri Ekim, Kasım ve Aralık için bir sonraki yılın Şubat ayının sonunda gerçekleştirilecektir.

 

Üçer aylık dönemler içinde her bir aya ilişkin aylık prim ve hizmet belgesi ile bildirilen toplam sigortalı sayısı esas alınarak, hak edilen her bir ay için hesaplanarak belirtilen sürede destek ödemesi yapılacaktır. Ayın son gününün resmi tatile rastlaması halinde destek ödemeleri resmi tatili izleyen ilk iş günü gerçekleştirilecek, işveren tarafından geriye yönelik üçer aylık dönemler için talepte bulunulması halinde talebin yapıldığı aya ilişkin üçer aylık dönemi takip eden ikinci ayın sonunda destek ödemesi yapılacağına dair açıklamalar yapılmıştır.

PEKİ BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK ?

Destek ödemelerine ilişkin başvurular;

·         Ocak, Şubat ve Mart ayları için Nisan ayının sonuna kadar,

·         Nisan, Mayıs ve Haziran ayları için Temmuz ayının sonuna kadar,

·         Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları için Ekim ayının sonuna kadar,

·         Ekim, Kasım ve Aralık ayları için ise bir sonraki yılın Ocak ayının sonuna kadar yapılmalıdır.