BASINÇLI KAP VE KALDIRMA EKİPMANLARININ PERİYODİK MUAYENELERİ

BASINÇLI KAP VE KALDIRMA EKİPMANLARININ PERİYODİK MUAYENELERİ

İşletmelerde bulunan basınçlı kapların, kaldırma ve iletme ekipmanlarının, iş makinelerinin, rafların makine mühendisleri odasına kayıtlı yetkili makine mühendisleri tarafından periyodik muayenesinin yapılması ve uygunluk derecesinin raporlanması 

  • Kompresör, Hidrofor vb. Basınçlı Kapların Periyodik Muayeneleri ve Raporlanması : 0,5 bar’dan daha fazla etkili basınç uygulayan gaz, buhar veya sıvı akışkanları üzerine tasarlanan, geliştirilen sabit ya da hareketli kap veya depolara basınçlı kap denir. İşletmelerde bu tanıma giren kompresör, hava tankı, genleşme tankı, buhar kazanı, otoklav vb. basınçlı bir kap bulunuyor ise, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğine göre bu basınçlı kapların yılda bir kez periyodik kontrolleri yapılmalıdır. Bu kontrolleri yaptıran işletmelerin ekipmanlarının ekonomik ömrü uzar, arıza veya iş kazalarına sebep vermeyecek güvenli bir çalışma ortamı oluşur.


  • Vinç, Caraskal, Forklift vb. Kaldırma Ekipmanlarının Periyodik Muayeneleri ve Raporlanması : İşletmelerde vinç, ( kule vinç, portal vinç, köprülü vinç, mobil vinç ) caraskal, forklift, transpalet, araç kaldırma liftleri, yürüyen bant, merdiven ve seyyar platfomlar, yapı iskeleleri, raflar, sapanlar (bez, çelik, zincir) gibi kaldırma ve iletme ekipmanları bulunuyor ise, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğine göre bu ekipmanların yılda bir kez periyodik kontrolleri yapılmalıdır. Bu kontrolleri yaptıran işletmelerin ekipmanlarının ekonomik ömrü uzar, arızalara veya iş kazalarına sebep vermeyecek güvenli çalışma ortamları oluşur.


  • Ekskavatör, Kazıcı, Yükleyici vb. İş Makinelerinin Periyodik Muayeneleri ve Raporlanması : İşletmelerde iş makineleri, ( ekskavatör, kazıcı yükleyici vb. ) gibi kaldırma ve iletme ekipmanları bulunuyor ise, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğine göre bu ekipmanların yılda bir kez periyodik kontrolleri yapılmalıdır. Bu kontrolleri yaptıran işletmelerin ekipmanlarının ekonomik ömrü uzar, arızalara veya iş kazalarına sebep vermeyecek güvenli çalışma ortamları oluşur.