ENDÜSTRİYEL İŞLETMELERDE DESTEK HİZMETLERİ


  • Dezenfeksiyon Hizmeti : Sağlıklı ortamlar için Nanohijyen teknolojisi ile Corona veya benzeri virüslere, bakterilere karşı tedbir amaçlı işletmelerde, konut veya araçlarda kuru buhar, soğuk sisleme ile profesyonel sterilizasyon çalışmalarının yapılması.
  • Kalibrasyon Ölçüm Hizmeti : Firmalarda kullanılan ve kalibrasyona ihtiyaç duyulan cihazların gereken periyotlarda fiziksel kimya kalibrasyonu, hacim kalibrasyonu, sıcaklık, basınç, boyut ve terazi kalibrasyonlarının gerçekleştirilmesi.
  • Termal Kamera İle Takip Hizmeti : Corona vb. virütik rahatsızlıkların belirtilerinden olan vücuttaki yüksek ateşin ölçülmesi ve bulunulan ortamda yüksek ateşe sahip kişilerin tespit edilip, özel yazılımı ile okuyucuya alarm verilmesini sağlayan sistemin kurulması.  
  • Yangın Sistemi Kurulumu Hizmeti : İşletmelerin ihtiyacı olan duman, gaz algılama dedektörlerinin ve kontrol panellerinin kurulumu ve takip sisteminin oluşturulması.
  • Havalandırma Sistemi Kurulumu Hizmeti :  İşletmelerin ihtiyacı olan havalandırma sisteminin ve kontrol panellerinin kurulumu ve takip sisteminin oluşturulması.
  • İşletme İç Cephe Temizlik Hizmeti : İşletmelerin iç kullanım alanlarında ve iç cephelerde günlük, haftalık, aylık, yıllık periyotlarda iç temizliklerinin yapılması. 
  • İşletme Dış Cephe Temizlik Hizmeti : İşletmelerin dış kullanım alanlarında ve dış cephelerde günlük, haftalık, aylık, yıllık periyotlarda iç temizliklerinin yapılması. 
  • Kimyasal Kazan Temizlik Hizmeti : Kimyasal kazanlarda ham madde veya ürün depolayan işletmelerde ihtiyaç halinde veya belli periyotlarda kazan iç cephelerinin temizliğinin yapılması.