İŞ HİJYENİ ( ORTAM ) ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZİ

İşletmelerin çalışma ortamlarında mesleki hastalıklara ve iş kazalarına sebep olacak fiziksel ve kimyasal faktörlerin    hem ortam hem maruziyet olarak AKREDİTASYON ve İSGÜM YETKİ BELGESİNE sahip laboratuvar tarafından        kalibrasyonlu cihazlar ile ölçülmesi ve raporlanması 

 • Aydınlatma Ölçümü : İşyeri bina ve eklentilerinde alınacak sağlık ve güvenlik önlemlerine ilişkin yönetmeliğe göre işletmelerin kapalı alanları ve açık alanlarında çalışanların iş kazası geçirme ve mesleki hastalıklara yakalanmasını önlemek amacı ile yapılır. Aydınlatma şiddetinin kabul edilen sınır değerler arasında olmadığı zaman insanlara olumsuz etkileri vardır. Bunlara göz bozuklukları, göz tansiyonu, görme kaybına bağlı iş kazaları, stres ve buna bağlı olarak verimsiz İş performansı gibi örnekleri verebiliriz. 


 • Termal Konfor Ölçümü : İşyeri bina ve eklentilerinde alınacak sağlık ve güvenlik önlemlerine ilişkin yönetmeliğe göre işletmelerin kapalı alanlarında çalışanların bulundukları ortamdan memnuniyet yüzdelerini ölçmek ve ortamın kabul edilen şartlara uygun olup olmadığını tespit etmek amacı ile yapılır. Termal Konfor ölçüm sonuçlarının kabul edilen sınır değerler arasında olmadığı zaman insanlara olumsuz etkileri vardır. Bunlara ısıdan kaynaklı stres, termal dengesizlik, tansiyon bozuklukları ve buna bağlı olarak verimsiz İş performansı gibi örnekleri verebiliriz.


 • Ortam Gürültü Ölçümü : Çalışanların gürültü ile ilgili risklerden korunmalarına dair yönetmeliğe göre işletmelerin kapalı alanları ve açık alanlarında çalışanların iş kazası geçirme ve mesleki hastalıklara yakalanmasını önlemek amacı ile yapılır. Gürültü şiddetinin kabul edilen sınır değerler arasında olmadığı zaman insanlara olumsuz etkileri vardır. Bunlara geçici veya kalıcı işitme bozuklukları, kan basıncının artması, dolaşım bozuklukları, solunumda hızlanma, kalp atışlarında yavaşlama, davranış bozuklukları, aşırı sinirlilik ve stres ve buna bağlı olarak iş veriminin düşmesi, konsantrasyon bozukluğu, hareketlerin yavaşlaması gibi örnekleri verebiliriz.


 • Gürültü Maruziyeti Ölçümü : Çalışanların gürültü ile ilgili risklerden korunmalarına dair yönetmeliğe göre işletmelerin kapalı alanları ve açık alanlarında çalışanların iş kazası geçirme ve mesleki hastalıklara yakalanmasını önlemek amacı ile yapılır. Gürültü şiddetinin kabul edilen sınır değerler arasında olmadığı zaman insanlara olumsuz etkileri vardır. Bunlara geçici veya kalıcı işitme bozuklukları, kan basıncının artması, dolaşım bozuklukları, solunumda hızlanma, kalp atışlarında yavaşlama, davranış bozuklukları, aşırı sinirlilik ve stres ve buna bağlı olarak iş veriminin düşmesi, konsantrasyon bozukluğu, hareketlerin yavaşlaması gibi örnekleri verebiliriz.


 • Ortam Toz Ölçümü : Tozla mücadele yönetmeliğine göre işletmelerin kapalı alanları ve açık alanlarında çalışanların iş kazası geçirme ve mesleki hastalıklara yakalanmasını önlemek amacı ile yapılır. Toz yoğunluğunun kabul edilen sınır değerler arasında olmadığı zaman insanlara olumsuz etkileri vardır. Bunlara akciğer hastalıklarının genel adı olan “ Pnömokonyoz “ hastalıklarını, stres ve buna bağlı olarak İş veriminin düşmesini örnek olarak verebiliriz.


 • Toz Maruziyeti Ölçümü : Tozla mücadele yönetmeliğine göre işletmelerin kapalı alanları ve açık alanlarında çalışanların iş kazası geçirme ve mesleki hastalıklara yakalanmasını önlemek amacı ile yapılır. Toz yoğunluğunun kabul edilen sınır değerler arasında olmadığı zaman insanlara olumsuz etkileri vardır. Bunlara akciğer hastalıklarının genel adı olan “ Pnömokonyoz “ hastalıklarını, stres ve buna bağlı olarak İş veriminin düşmesini örnek olarak verebiliriz.


 • El-Kol Titreşim Maruziyeti Ölçümü : Çalışanların titreşimle ilgili risklerden korunmalarına dair yönetmeliğe göre işletmelerin kapalı alanları ve açık alanlarında çalışanların iş kazası geçirme ve mesleki hastalıklara yakalanmasını önlemek amacı ile yapılır. Titreşim yoğunluğunun kabul edilen sınır değerler arasında olmadığı zaman insanlara olumsuz etkileri vardır. Bunlara damar, kemik, eklem, sinir ve kas bozukluklarını örnek olarak verebiliriz.


 • Tüm Vücut Titreşim Maruziyeti Ölçümü : Çalışanların titreşimle ilgili risklerden korunmalarına dair yönetmeliğe göre işletmelerin kapalı alanları ve açık alanlarında çalışanların iş kazası geçirme ve mesleki hastalıklara yakalanmasını önlemek amacı ile yapılır. Titreşim yoğunluğunun kabul edilen sınır değerler arasında olmadığı zaman insanlara olumsuz etkileri vardır. Bunlara bel bölgesinde rahatsızlık ve omurgada travmaları örnek olarak verebiliriz. 


 • Ortam Ağır Metal Ölçümü : Tozla mücadele yönetmeliğine göre işletmelerin kapalı alanları ve açık alanlarında çalışanların mesleki hastalıklara yakalanmasını önlemek amacı ile yapılır. Ağır metal ölçüm sonuçlarının kabul edilen sınır değerler arasında olmadığı zaman insanlara olumsuz etkileri vardır. Bunlara akciğer hastalıklarının genel adı olan “ Pnömokonyoz “ hastalıklarını, zehirlenmeler, stres ve buna bağlı olarak İş veriminin düşmesini örnek olarak verebiliriz.


 • Ağır Metal Maruziyeti Ölçümü : Tozla mücadele yönetmeliğine göre işletmelerin kapalı alanları ve açık alanlarında çalışanların mesleki hastalıklara yakalanmasını önlemek amacı ile yapılır. Ağır metal ölçüm sonuçlarının kabul edilen sınır değerler arasında olmadığı zaman insanlara olumsuz etkileri vardır. Bunlara akciğer hastalıklarının genel adı olan “ Pnömokonyoz “ hastalıklarını, zehirlenmeler, stres ve buna bağlı olarak İş veriminin düşmesini örnek olarak verebiliriz.


 • Toksik Gaz Ölçümü : Kimyasal maddelerle çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında yönetmeliğe göre işletmelerin kapalı alanlarında çalışanların iş kazası geçirme ve mesleki hastalıklara yakalanmasını önlemek amacı ile yapılır. Anlık gaz ölçümlerinin sonuçlarının uygun olmadığı zaman insanlara olumsuz etkileri vardır. Bunlara deri ve mukozalarda, dokularda, organlarda, sistemlerde tahriş, sakatlıklar, kanserler, zehirlenmeler ve ölüm gibi örnekleri verebiliriz.


 • Ortam VOC (Uçucu Organik Bileşikler) Ölçümü : Kimyasal maddelerle çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında yönetmeliğe göre işletmelerin kapalı alanlarında çalışanların iş kazası geçirme ve mesleki hastalıklara yakalanmasını önlemek amacı ile yapılır. VOC (Volatile Organic Compound) yani Uçucu Organik Gaz ölçümlerinin kabul edilen sınır değerler arasında olmadığı zaman insanlara olumsuz etkileri vardır. Bunlara deri ve mukozalarda, dokularda, organlarda, sistemlerde tahriş, sakatlıklar, kanserler, zehirlenmeler ve ölüm gibi örnekleri verebiliriz.


 • VOC (Uçucu Organik Bileşikler) Maruziyeti Ölçümü : Kimyasal maddelerle çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında yönetmeliğe göre işletmelerin kapalı alanlarında çalışanların iş kazası geçirme ve mesleki hastalıklara yakalanmasını önlemek amacı ile yapılır. VOC (Volatile Organic Compound) yani Uçucu Organik Gaz ölçümlerinin kabul edilen sınır değerler arasında olmadığı zaman insanlara olumsuz etkileri vardır. Bunlara deri ve mukozalarda, dokularda, organlarda, sistemlerde tahriş, sakatlıklar, kanserler, zehirlenmeler ve ölüm gibi örnekleri verebiliriz.


 • Elektromanyetik Alan Şiddeti Ölçümü : İyonlaştırıcı olmayan radyasyonun olumsuz etkilerinden çevre ve halkın sağlığının korunmasına yönelik alınması gereken tedbirlere ilişkin yönetmeliğe göre işletmelerin kapalı alanlarında çalışanların mesleki hastalıklara yakalanmasını önlemek amacı ile yapılır. Manyetik alan ölçümlerinin kabul edilen sınır değerler arasında olmadığı zaman insanlara olumsuz etkileri vardır. Bunlara kanser, tümör, baş ağrıları, yorgunluk, stres, alzhaimer, parkinson gibi örnekleri verebiliriz.