İSG DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hizmeti alması zorunlu işletmelere bu hizmetin verilmesi ve işletme içerisinde bulunan patlama ihtimali olan bölgelerin tespiti, tedbirinin alınmasına yönelik çalışmanın yapılması ve raporlanması 

  • Patlamadan Korunma Dökümanı (PKD) Hazırlanması : Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Yönetmeliğine göre işletmelerde patlayıcı ortamların bulunma ihtimali varsa, patlamadan korunma dökümanı hazırlanması gerekmektedir. İşletmede kullanılan malzemelerin patlayıcı ortamı oluşturma ihtimali, statik elektrik dahil tutuşturucu kaynakların tespit edilmesi, patlama olması halinde işletmede meydana gelebilecek etkilerin şiddeti dikkate alınarak patlayıcı ortamın büyüklüğü, sınıflandırılması, kullanılması gereken ekipmanlar, uyarı levha ve işaretleri ile bu ortamın oluşma ihtimalinin engellenmesi ve bu konuda önlemlerin alınmasını kapsayan bir rapor hazırlanmaktadır. Bu raporu hazırlatan işletmelerde kullanılması zorunlu olan patlayıcı, yanıcı maddeler ile dost, güvenilir çalışma ortamları oluşur, iş kazalarının önüne geçilmiş olur.  

  • Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı :