İŞLETMELERDE ELEKTRİK TOPRAKLAMA ÖLÇÜM VE HİZMETLERİ

İşletmelerde yönetim ve üretim sahalarında elektrik tesisatlarının ölçüm, danışmanlık ve raporlamalarının yapılarak insan sağlığına ve tesisin bütünlüğüne gelebilecek maddi ve manevi zararların önlenmesi. Ölçümler ve danışmanlık hizmetleri, Elektrik İç Tesisat Yönetmeliğine uygun olarak Elektrik Mühendisleri Odası tarafından yetkilendirilmiş Elektrik Mühendisleri tarafında yapılmaktadır. Raporlarda çıkan olumsuzlukların düzeltilmesi gerekli yeterliliğe sahip personeller tarafından yapılmaktadır. 


  • Elektrik – Topraklama Ölçümü ve Raporlanması : Tesislerde insan sağlığını ve tesiste çalışan cihazların korunması için yapılan topraklama sisteminin sağlıklı ve uygun çalışıp çalışmadığının, İç Tesisat Yönetmeliğinde belirtildiği üzere her yıl ölçülmesi ve kontrol edilmesidir. Ölçüm esnasında Akreditasyon firmaları tarafından kalibrasyonu yapılmış ölçüm cihazları kullanılmaktadır. 


  • Elektrik İç Tesisat Uygunluk Belgesi : Tesislerde insan sağlığını ve tesiste çalışan cihazların sağlıklı çalışabilmesi için kurulan elektrik tesisatının tümünün kontrolü ve raporlanmasıdır. İç Tesisat Yönetmeliğinde belirtildiği üzere her yıl bu kontrolün yapılın raporlanması gerekmektedir. Burada amaç, tesiste kullanılan elektrik tesisatının kontrol edilmesi tesise uygun olup olmadığının denetlenmesi ve raporlanmasıdır. 


  • Yıldırımdan Korunma Sistemi ( Paratoner - Faraday Kafesi - Parafudr ) Ölçümü ve Raporlanması : Bu sistemler iki farklı amaç doğrultusunda yapılmaktadır. Birincisi; tesisin yıldırım düşmelerinde yakalama uçları veya paratonerler ile tesise zarar vermeden toprağa aktarılması içindir. İkincisi; tesis etrafına belirli bir uzaklıkta düşmüş olan yıldırımın yarattığı manyetik alanın elektrik tesisat kablolarında oluşturduğu yüksek gerilimin toprağa geri gönderilmesi veya düşmüş olan yıldırımın topraklama hattı üzerinden topraktan tekrar tesise gönderilmesini engellemek içindir. Bu koruma sistemi için kullanılan hatların ve cihazların İç Tesisat Yönetmeliği gereği her yıl topraklama ölçüm ve raporlamalarının yapılması gerekir. 


  • Katodik Koruma Ölçümü ve Raporlanması : Yer altında bulunan depolama tanklarının ve bunları besleyen nakil hat borularının korunması için yapılan sistemlerdir. Tank ve borular üzerinde bulunan statik elektriğin toprağa akması esnasında toprak direncinin oluşturduğu erezyonun engellenmesi amacı ile yapılmış koruma sistemine katodik koruma sistemi denir. Bu sistemin ölçüm ve raporlarının yapılması yetkili elektrik mühendisleri tarafından yapılmaktadır. 


  • Trafo İşletme Sorumluluğu : Orta gerilim elektrik abonelerine, Elektrik İç Tesisat Yönetmeliklerinde elektrik mühendisleri odası tarafından trafo işletme ve bakım sorumluluğu yetkisi verilmiş elektrik mühendislerini istihdam etmesi veya bu yetkiye sahip firmalarla çalışma zorunluluğu getirilmiştir. Yıllık olarak yapılan sözleşmelere göre firmamızda işletme sorumluluğu yetkisi bulunan elektrik mühendisleri tarafından her ay firma denetimleri ve danışmanlıkları yapılmaktadır.