İŞLETMELERE HİBE VE KREDİ DESTEKLERİ


KALKINMA AJANSLARI DESTEKLERİ

 • Mali Destek Programları
 • Doğrudan Faaliyet Destek Programları

 

TİCARET BAKANLIĞI DESTEKLERİ

 • Turquality Desteği
 • Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımları Desteği
 • Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetleri Desteği
 • Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği
 • Tasarım ve Ürün Geliştirme Proje Desteği KOBİ Gelişim Destek Programı

 

KOSGEB DESTEKLERİ

 • KOBİ Gelişim Destek Programı
 • Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı
 • Genel Destek Programı

 

ULUSLARARASI DESTEKLER

 • Avrupa Birliği Hibeleri

 

TÜBİTAK AR-GE DESTEKLERİ

 • Sanayi Ar-Ge Projeleri
 • KOBİ Ar-Ge Programı
 • Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
 • Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme Programı


KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ

 • Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP)
 • Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD II)